Strona głównaŚlub cywilny z obcokrajowcem w Polsce

Ślub cywilny z obcokrajowcem w Polsce

 
Dodano: 14 marca, 2023

Ślub cywilny z obcokrajowcem w Polsce

Zgodnie z polskim prawem, aby zawrzeć ślub z obcokrajowcem, należy najpóźniej na miesiąc kalendarzowy i jeden dzień przed terminem planowanej uroczystości złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wszystkie niezbędne dokumenty.

W zależności od tego, z jakiego kraju pochodzi partner/partnerka i czy jest to kraj należący do Unii Europejskiej, czy spoza, formalności będą się od siebie różnić.

 

 

Pewne dokumenty są jednak niezmienne i podstawowe i są to:

 

– odpis aktu urodzenia,

– potwierdzenie, że osoba innej narodowości może zawrzeć związek małżeński wg prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (jest to dokument urzędowy, wydawany przez właściwy organ krajowy obcego państwa albo też przez placówkę dyplomatyczną lub konsularną obcego państwa w Polsce),

– dokument stwierdzający tożsamość (dowód lub paszport),

– zaświadczenie o stanie cywilnym (w przypadku osób, które były już wcześniej w związku małżeńskim odpis wyroku rozwodowego lub akt zgonu),

– karta pobytu, jeśli parter/partnerka przebywa w Polsce zgodnie z polskim prawem powyżej 90 dni.

Należy pamiętać, że niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów przed złożeniem ich do USC. Tłumaczenia może dokonać tłumacz przysięgły lub polski konsul. Na podstawie złożonych dokumentów Urząd Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.

Jeśli podczas kompletowania dokumentów para napotyka problem, mogący być spowodowany prawem w danym państwie (np. kraj pochodzenia partnera/partnerki nie wystawia podobnego dokumentu) lub obecną sytuacją w kraju, z którego pochodzi partner/partnerka (np. wojna, pandemia), należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Polsce o zgodę na zawarcie małżeństwa bez wymaganych dokumentów. W takiej sytuacji czas kompletowania dokumentów niezbędnych dla USC może się wydłużyć nawet do kilku miesięcy.

Podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędna jest obecność obu partnerów, podczas której składane jest zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przez obie strony. Urzędnik przygotowuje dokument, który para podpisuje w jego obecności. Jeśli jedno z partnerów nie posługuje się biegle językiem polskim, konieczna będzie obecność tłumacza.

Podczas wizyty w USC ustalana jest data ślubu oraz miejsce – w przypadku, kiedy para zdecyduje się na ślub poza USC, składany jest wniosek (np. jeśli narzeczeni decydują się na ślub plenerowy).

Ślub cywilny z obcokrajowcem spoza UE

Trochę inaczej sytuacja wygląda, kiedy partner jest spoza Unii Europejskiej i para będzie potrzebowała spełnić więcej formalności. Narzeczeni zostaną zaproszeni na spotkanie z konsulem, który będzie próbował ustalić, czy ślub z polskim obywatelem nie jest próbą ułatwienia sobie legalizacji pobytu na terenie Polski lub dostępu do pracy w Polsce i innych krajach UE.

Ślub cywilny z obcokrajowcem – przebieg uroczystości

Przebieg uroczystości ślubu cywilnego z obcokrajowcem nie różni się niczym od ślubu cywilnego między Polakami, również obecni są świadkowie, składana jest przysięga, a para młoda wymienia się obrączkami dla przypieczętowania związku małżeńskiego. Jedyna różnica to taka, że podczas uroczystości potrzebna będzie obecność tłumacza przysięgłego. Urzędnik udzielający ślubu musi mieć pewność, że obie osoby zawierające związek małżeński w pełni rozumieją składaną przysięgę – jedynym odstępstwem może być sytuacja, w której osoba obcego pochodzenia biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie. W przypadku ślubu cywilnego organizowanego poza USC obecność tłumacza przysięgłego jest również niezbędna.

#PoProstu
- obcowanie z naturą żywi

naszą kreatywność i pobudza myślenie.

Ślub humanistyczny – ceremonia na własnych zasadach

Wiesz, że pierwszy ślub humanistyczny w Polsce odbył się 9 grudnia 2007 r. pomiędzy parą...

Przeczytaj
Po co komplikować to, co proste? Nieśpieszne przyjęcia na Boruczy.

Choć koncept organizacji wesela w stodole nie jest młody, to staramy się opowiedzieć go na...

Przeczytaj
Ślub w plenerze pod Warszawą. Na skraju lasu.

Słoneczny dzień, dźwięki lasu, uśmiechnięci bliscy i ślub humanistyczny odbywający się na...

Przeczytaj
Slow Wedding pod Warszawą – dare to be yourself!

Nie masz jeszcze 2 lat. Szczotkując zęby stoisz na stromym krześle przy łazienkowej umywalce....

Przeczytaj
Ślub humanistyczny – ceremonia na własnych zasadach

Wiesz, że pierwszy ślub humanistyczny w Polsce odbył się 9 grudnia 2007 r. pomiędzy parą...

Przeczytaj

#PoProstu nowości
– artykuły, nowości ze skraju lasu

Nie bądź ostatnią osobą, która dowie się o nowościach na Boruczy.

    CZEŚĆ, tutaj Agnieszka i Mateusz!

    Zastanawiasz się, jak wykorzystać to miejsce pod swój event? Napisz do nas, podziel się wizją - na pewno wrócimy z ciekawym pomysłem:)!